NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2024)!

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. ThS. Đặng Văn Lợi Trưởng phòng
2. ThS. Hoàng Nam Phó Trưởng phòng
3. ThS. Nguyễn Thị Hiền Phó Trưởng phòng
4. ThS. Trần Thị Thu Hà Giảng viên
5. ThS. Cao Thị Quỳnh Trang Giảng viên
6. ThS. Hà Đình Phong Giảng viên
7. ThS. Mai Thị Ngân Giảng viên
8. ThS. Bùi Thị Oanh Chuyên viên