MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024!

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. ThS. Hoàng Nam Phó Trưởng phòng
2. ThS. Nguyễn Thị Hiền Phó Trưởng phòng
3. ThS. Trần Thị Thu Hà Giảng viên
4. ThS. Cao Thị Quỳnh Trang Giảng viên
5. ThS. Hà Đình Phong Giảng viên
6. ThS. Mai Thị Ngân Giảng viên
7. ThS. Bùi Thị Oanh Chuyên viên