MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024!

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

 

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU

 

1. CN. Đinh Thị Mai Yên Phó Trưởng phòng
2. CN. Nguyễn Thị Hải Yến Phó Trưởng phòng
3. CN. Nguyễn Thanh Toàn Kế toán trưởng
4. CN. Vũ Thị Thơ Kế toán
5. CN. Dương Thị Hoàn Chuyên viên 
6. CN. Nguyễn Thị Hiến Chuyên viên
7. CN. Đặng Thị Lộc  Thủ quỹ
8. CN. Phạm Thị Mai Phương Văn thư
9. Hoàng Văn Sáng Điện đài
10. Trần Khắc Đàn Lái xe
11. Nguyễn Hồng Vịnh Lái xe
12. Nguyễn Thị Thu Hiền Nhân viên
13. Ngô Thị Ngọc Loan Nhân viên
14. Phạm Thị Tố Quyên Nhân viên
15. Lê Thị Xuân Nhân viên
16. Nguyễn Thanh Bình Bảo vệ
17. Nguyễn Văn Hoàng Bảo vệ
18. Đỗ Xuân Khánh Bảo vệ