MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024!

Khoa Xây dựng Đảng

 

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

 

1. ThS. Đặng Văn Lợi

Trưởng khoa

2. ThS. Đỗ Văn Đờ La Guôl

Phó Trưởng khoa

3. ThS. Trần Ngọc Sáng

Giảng viên

4. ThS. Đặng Thị Ánh Tuyết

Giảng viên

5. TS. Hồ Viết Hùng

Giảng viên