NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2024)!

Khoa Xây dựng Đảng

 

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

 

1. ThS. Đỗ Văn Đờ La Guôl

Phó Trưởng khoa (phụ trách khoa)

2. ThS. Trần Ngọc Sáng

Giảng viên

3. ThS. Đặng Thị Ánh Tuyết

Giảng viên

4. TS. Hồ Viết Hùng

Giảng viên